Ειδικές Κατασκευές

Το ξύλο αποτελεί ένα σημαντικό δομικό υλικό από τότε που οι άνθρωποι άρχισαν να κατασκευάζουν σπίτια, σκάφη αλλά και πολλές άλλες ειδικές ξύλινες κατασκευές. Ιδιαίτερες και ειδικές ξύλινες κατασκευές ήταν όλα τα σκάφη και παραμένουν και σήμερα. Στην Μεσαιωνική Ευρώπη πολλές ειδικές ξύλινες κατασκευές γίνονταν από βελανιδιά καθώς ήταν η συνηθέστερη επιλογή ξύλου για όλες τις ειδικές ξύλινες κατασκευές, συμπεριλαμβανομένων των δοκών, τοίχων, πορτών και δαπέδων.

Σήμερα μια ευρύτερη ποικιλία από ξύλα χρησιμοποιείται για όλες τις ειδικές ξύλινες κατασκευές. Οι ξύλινες κατασκευές σήμερα και ιδιαίτερα οι ειδικές ξύλινες κατασκευές αποτελούν όπλο στα χέρια των αρχιτεκτόνων για να πετύχουν το τέλειο αποτέλεσμα όσον αφορά την αισθητική αλλά και τη λειτουργικότητα.